Engie Fleet sa/nv
Supporting your Fleet & Mobility R-Evolution with Expertise
Engie Fleet sa/nv - Supporting your Fleet & Mobility R-Evolution with Expertise
 • Home
 • Adviesdiensten

Adviesdiensten

Mobiliteit, het middelpunt van uw aandacht

Mobiliteit, een zeer actueel onderwerp in de media, vraagt ook aandacht binnen uw bedrijf. Een goed functioneren van een organisatie begint met een goede gezondheid van haar werknemers en dat gaat gepaard met een doeltreffende mobiliteit.

ENGIE Fleet probeert aan deze verwachtingen te voldoen en stelt een duurzaam beheer voor waarbij meer rekening wordt gehouden met de wensen van de klant. Dan kan zich vertalen in een lagere CO2 uitstoot, alternatieve voertuigen (elektrische auto of fiets, …) zelfs niet-gemotoriseerde alternatieven (gewone fiets, step/scooter,…).

Misschien heeft u wel behoefte aan een elektrische fiets voor woon-werkverkeer maar wel af en toe een auto nodig voor het werk op verplaatsing? Uw werknemers kunnen zich verplaatsen naar het werk met een fiets of scooter maar willen misschien gebruik kunnen maken van een auto gedurende een bepaalde periode van het jaar?

Geen probleem ! ENGIE Fleet kan u de beste combinatie van vervoermiddelen aanbieden, volledig aangepast aan uw wensen, en beheert de diversiteit aan middelen in het hart van uw organisatie.


Waarom (deels) voor een leasing bedrijf kiezen voor het omzetten van uw vloot naar een meer duurzaam alternatief?

ENGIE Fleet kan het dagelijks beheer voor haar rekening nemen, van het begin tot eind levenscyclus van uw vervoermiddelen, op een milieuvriendelijke manier die drieledig voordelig is: ecologisch, financieel en operationeel.

Ecologisch voordeel

 • De hoogte van de uitstoot van schadelijke stoffen meenemen in de keuze tussen reparatie of vervanging van een voertuig
 • Door voortuigen te leasen kan er sneller overgeschakeld worden naar meer duurzame en ecologisch verantwoorde voertuigen
 • Grotere flexibiliteit in de keuze van het geschikte vervoermiddel op basis van de specifieke behoefte van de klant
 • Nieuwe mobiliteitsalternatieven integreren in het beleid (toegang tot openbaar transport die binnen de huurkosten vallen)
 • Bijdrage geven aan een meer duurzame tweedehandsmarkt

Financieel voordeel

 • Regelmatig uitgaven in plaats van uitgaven met pieken in bepaalde periodes
 • Schaalvoordelen
 • Kapitaal wat niet geïnvesteerd is in aankoop van voertuigen kan geïnjecteerd worden een meer rendabele investeringen
 • Fiscale voordelen zoals aftrekbare leasekosten
 • Optie om het voertuig aan te kopen bij einde leasecontract

Operationeel voordeel

 • Door uitbesteding van het vloot beheer kunt u zich focussen op uw core business
 • ENGIE Fleet garandeert kwaliteit op het gebied van voertuigen en infrastructuur, zo goed mogelijk aangepast aan de normen van de klant

Share on

Are you interested in one of our services? Contact Us!

ENGIE Fleet biedt, op uw aanvraag, een aangepaste oplossing in termen van ecologische voetafdruk en levert een beheer aan van de vloot binnen u onderneming.